Print

SportZapp 2018/2019

SportZapp is een sportoriëntatie cursus voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van het basis- en speciaal onderwijs.Binnen SportZapp is er ruimte voor kinderen met gedragsmatige problemen, kinderen met motorische achterstanden, kinderen met overgewicht en kinderen die hun sportieve talent willen ontdekken en ontwikkelen.

SportZapp wordt georganiseerd door Sportservice Veenendaal in samenwerking met Bijspringen.

SportZapp – doelstelling

Doelstellingen is om kinderen kennis te laten maken met het sport-en beweegaanbod in Veenendaal. Hierdoor kunnen ze een bewuste sportkeuze maken.

SportZapp – werkwijze

De groepen bestaan uit 10 tot 16 kinderen. Gedurende het schooljaar worden de volgende sportmodules aangeboden: atletiek, korfbal, frisbee, badminton/basketbal, volleybal, judo, tafeltennis, kids-bootcamp, turnen/freerunning, voetbal/hockey, softbal en tennis. Een sportmodule bestaat uit drie lessen en vindt waar mogelijk plaats op de accommodatie van de betreffende sportvereniging. Op het gebied van zwemmen, inline-skaten, bewegen op muziek en watersport wordt een clinic georganiseerd. Het sportjaar wordt afgesloten met zomerse sport- en spelactiviteiten en een sponsorloop voor een goed doel. Van ieder kind wordt er een evaluatie gemaakt.

SportZapp – doelgroepen

1.Gedrag

Kinderen met gedragsmatige problemen. Bijvoorbeeld autisme en/of ADHD.

2.Motoriek

Kinderen met motorische achterstanden. Bijvoorbeeld kinderen die veel moeite hebben met evenwicht, vangen en stuiteren van een bal, hinkelen, huppelen, koprol en klimmen.

3.Overgewicht

Kinderen met overgewicht.

4. Sportief talent

Deze kinderen vinden vrijwel alle sporten leuk. Er is aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van sportief talent.

SportZapp – indeling groepen

Er worden drie groepen gemaakt, bestaande uit kinderen met gedragmatige problemen, motorische achterstanden en overgewicht. Daarnaast zijn er drie groepen voor met kinderen die hun sportieve talent willen ontdekken en ontwikkelen.

SportZapp start vrijdag 7 september.

Vrijdag/tijden

  • 13.30 – 14.30 uur kinderen uit groep 3 en 4
  • 14.45 – 15.45 uur kinderen uit groep 3 en 4 (5 en 6)
  • 16.00 – 17.00 uur kinderen uit groep 5 rn 6 (7 en 8)

Er wordt rekening gehouden met kinderen die en continue rooster hebben.

SportZapp – kosten

Voor SportZapp Gedrag, Motoriek en Overgewicht € 97,50.

Voor SportZapp Sportief Talent € 225,00 (eventueel in 5 termijnen van € 45,-)

SportZapp -inschrijven

Inschrijven kan tot 4 juli 2018 via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijven SportZapp - 2018/2019