Print

Valpreventie

Er zijn steeds meer ouderen die vallen en bijna de helft van de ongelukken gaat gepaard met lichamelijk letsel. Het kan zijn dat deze informatie u angst aanjaagt en dat u daardoor niet meer naar buiten durft. Dat is alleen niet de oplossing, want de meeste valincidenten vinden thuis plaats en de kans op vallen wordt groter indien u uw lichamelijke activiteit beperkt.

Bewegen

Een middel om het vallen te voorkomen is te zorgen voor voldoende beweging. Daarmee behoudt u spierkracht en coördinatie wat een hoop problemen kan voorkomen.

Cursus valpreventie

Sportservice Veenendaal start regelmatig nieuwe cursussen valpreventie. Tijdens de cursus wordt u bewust gemaakt hoe u het vallen kunt voorkomen. U krijgt praktische tips om risico’s op vallen te verminderen. Naast het informatieve deel gaat u ook bewegen waardoor u uw spieren versterkt en uw evenwicht verbetert.

De cursus

De cursus bestaat uit 6 lessen van een uur en wordt gegeven in verschillende activiteitencentra.

De kosten bedragen voor 6 lessen € 30,00 (inclusief cursusmateriaal).

Informatie

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie over tijdstippen en locaties? Neem dan contact op met Gerda Rutten.