Print

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Sport is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen; sociaal, lichamelijk en mentaal. Sommige kinderen zitten door de krappe financiële situatie van hun ouders noodgedwongen op de reservebank.

Wat doet het jeugdsportfonds?

Het Jeugdsportfonds Veenendaal betaalt de contributie en sportmaterialen voor kinderen van 5 – 16 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen.

Werkwijze

Het Jeugdsportfonds heeft hiervoor een eenvoudige en doeltreffende methode ontwikkeld om een aanvraag via het jeugdsportfonds aan te vragen. Ouders kunnen geen aanvraag doen, alleen intermediairs kunnen dat.

Wie zijn intermediairs?

Intermediairs zijn professionals verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van kinderen zoals hulpverleners, ambtenaren werk en inkomen, jongerenwerkers of groepsleerkrachten. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een kind omdat zijn bekend zijn met de thuissituatie. De aanvraagprocedure verloopt via internet via de site www.jeugdsportfonds.nl

Procedure zwemlesaanvragen Jeugdsportfonds Veenendaal

Stap 1: De intermediair dient online via www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag in bij Jeugdsportfonds Veenendaal.
Stap 2: Het Jeugdsportfonds beoordeelt de aanvraag. Bij goedkeuring ontvangt de intermediair hiervan een bewijs. Het zwembad ontvangt hetzelfde bewijs. De intermediair ontvangt van het Jeugdsportfonds het verzoek om het kind/gezin naar het zwembad te sturen om zich in te schrijven.
Stap 3: Het gezin/kind schrijft zich in bij het zwembad en komt dan op de wachtlijst te staan. Zodra er plek is neemt het zwembad contact op met het gezin.
Stap 4: Het zwembad factureert de kosten voor de zwemlessen aan het Jeugdsportfonds.