Print

Jeugdsportsubsidie voor verenigingen

Subsidiebedrag per jeugdlid ontvangen?

Sportverenigingen kunnen een subsidiebedrag per jeugdlid ontvangen voor hun leden in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Wat moet u doen?

Mail uw getekende aanvraag voor jeugdsportsubsidie naar Hanneke.smet@sportserviceveenendaal.nl

Gewaarmerkte ledenlijst

De gewaarmerkte ledenlijst van de bond is nodig om het subsidiebedrag vast te stellen. U kunt de lijst tot uiterlijk 31 december 2018 mailen.