Print

VOG aanvragen voor verenigingen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Verenigingen kunnen voor al hun vrijwilligers een VOG aanvragen en de kosten daarvan declareren bij NOC*NSF.

Aanvragen VOG

Wat moet u doen?

Sportservice Veenendaal heeft samen met de gemeente Veenendaal een eenvoudige aanvraagprocedure opgesteld. De aanvrager en sportvereniging ondernemen de volgende stappen:

Sportvereniging

 1. De sportverenigingen bepalen zelf voor welke vrijwillige functies binnen de vereniging een VOG gevraagd wordt.
 2. De sportvereniging download de VOG (NP) aanvraag vanaf de website van ministerie van justitie.
 3. De sportvereniging download het machtigingsformulier.
 4. De sportvereniging geeft op de VOG aanvraag de reden aan van aanvraag.
 5. De sportvereniging stelt één contactpersoon aan die de aanvraagprocedure begeleidt en als gemachtigde de VOG aanvraag bij de gemeente Veenendaal indient.
 6. Deze contactpersoon (de gemachtigde) vanuit de sportvereniging bundelt de VOG aanvragen, de machtigingen van de aanvragers en de kopieën van de legitimatiebewijzen van de aanvragers. Let op dat op de machtigingen van de aanvragers de naam van de contactpersoon (de gemachtigde) vanuit de sportvereniging staat vermeldt.
 7. De contactpersoon (de gemachtigde) vanuit de sportvereniging dient de VOG aanvragen in bij de gemeente Veenendaal. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (0318) 538 538. Let op: de contactpersoon (de gemachtigde) vanuit de sportvereniging moet zich legitimeren.
 8. De contactpersoon (de gemachtigde) vanuit de sportvereniging betaald direct de verschuldigde leges voor de VOG aanvragen.
 9. De sportvereniging declareert de kosten voor VOG in één keer bij NOC*NSF.
 10. De gemeente Veenendaal verwerkt de VOG aanvragen.

Vrijwilliger (=aanvrager)

 1. De vrijwilliger vult de voorkant in van de VOG aanvraag en plaatst een handtekening.
 2. De vrijwilliger vult het machtigingsformulier in en plaatst een handtekening.
 3. De vrijwilliger verstrekt een kopie van zijn legitimatiebewijs aan de contactpersoon (de gemachtigde) binnen de sportvereniging.
 4. De handtekening van de vrijwilliger op het VOG aanvraagformulier en machtigingsformulier komt overeen met de handtekening die op het legitimatiebewijs staat.
 5. De vrijwilliger ontvangt de VOG op zijn thuisadres en overlegt deze aan de sportvereniging.

Natuurlijk blijft het mogelijk dat iedere vrijwilliger zelf een VOG aanvraagt bij de gemeente Veenendaal.