Jeugdfonds Sport & Cultuur

Heb jij niet genoeg geld om je kind te laten deelnemen aan sport of zwemles. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Veenendaal betaalt zwemles, de contributie of sportmaterialen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen.

AANVRAGEN

Een intermediairs ( hulpverleners, ambtenaren Werk en Inkomen, jongerenwerkers of groepsleerkrachten die bekend zijn met de thuissituatie van het kind) doet de aanvraag aan het fonds.

  1. De intermediair doet aanvraag, via allekinderendoenmee.nl
  2. Bij goedkeuring ontvangt de intermediair een nummer, deze krijgt de ouder

www.jeugdfondssportencultuur.nl

PROCEDURE ZWEMLESAANVRAGEN
  1. De ouder schrijft het kind in via de website. Geef bij 'belangrijke opmerkingen' aan dat de betaling via het Jeugdfonds Sport en Cultuur gaat
  2. Wanneer het kind kan starten met zwemles krijgen de ouders/verzorgers bericht (de goedkeuring van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het nummer moet dan wel beschikbaar zijn)
  3. Het zwembad factureert de kosten voor de zwemlessen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport moet voor de start van de eerste zwemles zijn aangevraagd. Ben jij al gestart met de zwemles? Dan kun je geen aanvraag meer doen.

MEER INFORMATIE

Heb je vragen over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Kijk dan op de website via www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met annemieke.addink@sportserviceveenendaal.nl.

LOGO_JeugdfondsSPORTCULTUUR_01_RGB_1200dpi_digitaal.png