Sportakkoord Veenendaal

De gemeente Veenendaal is één van ruim 300 gemeenten die het initiatief hebben genomen een lokaal sportakkoord te sluiten. Het Sportakkoord is een landelijk initiatief dat in 2018 is gestart om de samenwerking tussen sportaanbieders, gemeenten en andere partners te verbeteren en de sportparticipatie te bevorderen. Ook de gemeente Veenendaal heeft zich in 2020 aangesloten bij het Sportakkoord en heeft zich, samen met partners, ingezet om de ambities uit het akkoord te vertalen naar lokale doelstellingen. In het Sportakkoord2 bouwen we voort op de succesvolle samenwerking van het Sportakkoord (1) en versterken op een aantal onderdelen de maatschappelijke waarde van sport en bewegen in Veenendaal.

Een belangrijk wijziging vanuit het landelijke Sportakkoord is het inzetten op een verstevigd fundament, een groter bereik en het goed kunnen volgen van de toegevoegde waarde aan het hernieuwde Sportakkoord. In het nieuwe Sportakkoord hebben we hier veel aandacht voor om echt het verschil te kunnen maken. We willen dat iedereen, ongeacht achtergrond of beperking, de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een gezonde leefstijl en het creëren van een sportieve en gezonde omgeving in samenhang en samenwerking met andere domeinen/ thema’s als onderwijs, cultuur en de leefomgeving.

Een kernteam is aangesteld om sturing te geven. Sportservice Veenendaal en gemeente Veenendaal zitten met een aantal actieve inwoners / vertegenwoordigers vanuit de Veenendaalse sport in het kernteam Sportakkoord 2.

De ambitie van het Sportakkoord is dat alle inwoners van Veenendaal met plezier gaan en blijven sporten en bewegen, dat er een veilig en duurzaam sport- en beweegaanbod is dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de inwoners van Veenendaal.”

De thema’s

 1. Inclusie en diversiteit
 2. Sociaal veilige sport
 3. Vitale sportaanbieders
 4. Vaardig in bewegen
 5. Ruimte voor sport en bewegen
 6. Maatschappelijke waarde van prestatiesport

Voorbeelden van activiteiten binnen sportakkoord2:

 • Uitbreiden sportmogelijkheden Veenendaalpas
 • Actief inzetten op een uniek sportaanbod (aangepast en inclusief sporten)
 • Het zorgen voor een VOG voor alle vrijwilligers in de sport
 • Project Vuist tegen Discriminatie
 • Intensiveren van Clubondersteuning op thema’s leden- en kaderwerving en sponsoring
 • Sportservice Veenendaal als één duidelijk sportloket benutten
 • Stimuleren Open Clubs
 • Organiseren van sportnetwerkbijeenkomsten in samenwerking met het kernteam
 • Inzetten op een gezonde leefstijl als onderdeel van een ketenaanpak
 • Informeren en stimuleren verduurzamen sportaccommodaties
 • Impact van sportevenementen vergroten door side-events

Met dit Sportakkoord gaan we aan de slag om meer Veenendalers te laten bewegen, de sport verder te verduurzamen, de sportaanbieders beter te ondersteunen en de sport inclusiever en toegankelijker te maken!

Ook meedoen aan Sportakkoord?
Wil jij meer informatie of een actieve bijdrage leveren aan het Sportakkoord in Veenendaal? Stuur dan een e-mail naar: ate.brouwer@sportserviceveenendaal.nl.