Jeugdsportsubsidie

SUBSIDIEBEDRAG PER JEUGDLID ONTVANGEN?

Sportverenigingen kunnen een subsidiebedrag per jeugdlid ontvangen voor hun leden in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Wat moet je doen?
Verenigingen hebben krijgen in januari 2024 een mail met een aanvraagformulier. Deze graag invullen en terugsturen. De aanvraag voor het jaar 2025 dient uiterlijk 1 mei 2024 ingediend te worden.

Gewaarmerkte ledenlijst
De gewaarmerkte ledenlijst van de bond is nodig om het subsidiebedrag vast te stellen. Je kunt de lijst tussen 1 september en uiterlijk 20 december 2024 mailen naar hanneke.smet@sportserviceveenendaal.nl.