JOGG

Samen creëren we een gezonde omgeving voor de Veenendaalse Jeugd

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een ongezonde omgeving is het vaak moeilijk om de gezonde keuze te maken. Daar gaan we iets aan doen.

Met de JOGG-aanpak willen wij het verschil maken. Door een samenwerking tussen private en publieke partijen veranderen we de leefomgeving waardoor de gezonde keuze normaal wordt.

De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (onder andere: ouders, school en fysieke omgeving).

Samen maken we gezond gewoon

Voorbeelden van veranderingen zijn:

 • Op de fiets naar school
 • Fruit en water in de sportkantine
 • Gezonde producten in de winkel
 • Lekker buitenspelen
 • Uitgerust wakker worden
Onze ambitie

Onze ambitie is dat kinderen en jongeren uit Veenendaal opgroeien in een gezonde leefomgeving. Er is aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slaap.

Kernpunten
 • Brede aanpak in totale omgeving die verder gaat dan voeding, beweging en slapen
 • Professionals uit de zorg en het sociaal domein werken samen aan goede basis voor blijvende gedragsverandering in leefstijl van het kind
 • Het bevorderen van een gezonde levensstijl bij alle inwoners, maar vooral kwetsbare groepen.
 • Een gezonde jeugd draagt bij het aan voorkomen van zorgkosten op de korte en lange termijn.
Wie zijn wij?

De uitrol van JOGG binnen Veenendaal wordt aangestuurd door twee JOGG-regisseurs en een JOGG-beleidsadviseur Gemeente Veenendaal. De JOGG-regisseurs zoeken de verbinding tussen verschillende partijen in de omgeving van het kind en kijken hoe zij deze gezonder kunnen inrichten. Per wijk is maatwerk nodig omdat er in elke wijk andere kansen en uitdagingen liggen. De doelgroep is breed dus wij richten onze JOGG-aanpak op wijkactiviteiten, sportvereniging of bedrijven. De beleidsmedewerker binnen dit team zorgt voor borging en sturing binnen de JOGG-aanpak.

 • Claudia van den Bergh: JOGG-regisseur
 • Sandra Janssen: JOGG-regisseur
 • Yorun van Kasteel: JOGG-beleidsmedewerker
Voorbeelden JOGG-activiteiten
 • Lekker in je vel
 • Gezonde sportkantines
 • Evenementen: nationale buitenspeeldag
 • Gezonde school aanpak
Vragen

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar leefstijl@sportserviceveenendaal.nl.